Dzisiaj jest: 19 Październik 2021    |    Imieniny obchodzą: Piotra, Michała, Ziemowita
  • kontakt
  • Home

NABÓR DO DZIENNEGO DOMU SENIOR+

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW
DO DZIENNEGO DOMU SENIOR + W KAZIMIERZU BISKUPIM
PRZY UL. WĘGLEWSKIEJ 12


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim i
nformuje, iż od 01.01.2020 r. rozpocznie działalność Dzienny Dom Senior+ w Kazimierzu Biskupim przy ul. Węglewskiej 12 utworzony w ramach wieloletniego programu „SENIOR+” na lata 2015 – 2020.

Dom będzie posiadać 20 miejsc.

Oferta zajęć

Placówka będzie będzie funkcjonować przez cały rok kalendarzowy zapewniając 8-godzinną ofertę usług przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7:30 do 15:30.

W ramach działalności realizowany będzie wszechstronny zakres usług, dostosowany do potrzeb
i możliwości seniorów, w tym:

  • socjalne, m.in. zapewnienie gorącego posiłku,
  • edukacyjne,
  • kulturalno-oświatowe,
  • aktywności ruchowej, kinezyterapii,
  • sportowo-rekreacyjne,
  • terapii zajęciowej.
  • aktywizacji i integracji społecznej, w tym wolontariat międzypokoleniowy,
  • poradnictwa.

Koszty pobytu

Pobyt i uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu Senior+ będą odpłatne.

Odpłatność będzie naliczana indywidualnie dla każdego uczestnika w zależnosci od dochodu na osobę samotnie gospodarujacą lub osobę w rodzinie.

Nie będą ponosić odpłatności:

- osoby gospodaruące samotnie, których miesięczny dochód wynosi do 1051,50 zł netto,

- osoby gospodaruące w rodzinie, których miesięczny dochód na osobę wynosi do 792,00 zł netto.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Kazimierzu Biskupim zawiera uchwała nr XVI/157/2019 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Kazimierzu Biskupim.

 Kto może zostać uczestnikiem zajęć ?

 Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu Senior+ w Kazimierzu Biskupim mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:

- są mieszkańcami Gminy Kazimierz Biskupim,
- ukończyły 60 rok życia,
- są osobami nieaktywnymi zawodowo,
- są samodzielne bądź wymagają niewielkiej pomocy w czynnościach dnia codziennego.

Zasady rekrutacji

Dokumenty niezbędne do wnioskowania o uczestnictwo w zajęciach Dziennego Domu Senior+ dostępne są do pobrania poniżej

Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Zaświadczenie lekarskie


lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim przy ul. Bielawy 1A w Kazimierzu Biskupim (pokój pracowników socjalnych, pokój kierownika) w godzinach pracy Ośrodka, tj.:

poniedziałek – 7:30 - 17:00,

wtorek – czwartek – 7:30 - 15:30,

piątek – 7:30 - 14:00.

Wnioski o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+ można składać od 29.11.2019 r.

Osoby zakwalifikowane do pobytu w Dziennym Domu Senior+ zostaną poinformowane o powyższym do dnia 20 grudnia 2019 r.

W oparciu o informacje zawarte we wnioskach pracownicy socjalni dokonają wstępnej kwalifikacji uczestników. O wyborze uczestników decydować będzie sytuacja:

1.rodzinna (pierwszeństwo dla osób zamieszkujących samotnie, pozbawionych pomocy ze strony osób trzecich i niewielkich trudnosci w samodzienym prowadzeniu gospodarstwa domowego),

2.mieszkaniowa (pierwszeństwo dla osób mieszkających w trudnych warunkach lokalowych m.in. brak możliwości sporządzania samodzielnie ciepłego posiłku),

3.materialna (pierwszeństwo dla osób o dochodzie do 150 % kryterium dochodowego).

Na tej podstawie sporządzona zostanie lista.

Następnie zostanie przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osób zainteresowanych w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

Na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego zostaną wydane decyzje o skierowaniu do Domu oraz decyzje ustalające odpłatność za usługi świadczone w Domu.

Po zakończeniu pierwszej rekrutacji zostaną sporządzone: lista podstawowa uczestników oraz lista rezerwowa. Lista rezerwowa uczestników będzie weryfikowana i uzupełniana przez cały rok o kolejne zgłoszenia.


Informacje i kontakt:

Bliższe informacje na temat Dziennego Domu Senior+ w Kazimierzu Biskupim i rozpoczętej rekrutacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim przy ul. Bielawy 1A w Kazimierzu Biskupim (pokój pracowników socjalnych, pokój kierownika) i pod numerami telefonów 607410701 i 607290602 w godzinach pracy Ośrodka.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!!

                                                                 Kierownik GOPS w Kazimierzu Biskupim

                                                                              /-/Lidia Krzymińska


Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, edycja 2019