Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Brunon
  • kontakt
  • Home

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 

Uprzejmie informujemy, że od dniu 1 stycznia 2015 roku w życie weszła ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2016, poz. 785). Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe: 37% ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Otrzymają również ulgi w opłacie paszportowej: 75% w przypadku dzieci oraz 50% dla rodziców. Rodziny wielodzietne będą także zwolnione z opłat za wstęp do parków narodowych oraz za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego przy staraniu się o przyznanie Karty.

Rząd ustanowił program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach.

 Z  Karty Dużej Rodziny będą mogły korzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności.
O przyznanie karty mogą ubiegać się także rodziny zastępcze.

W celu otrzymania Karty Dużej Rodziny dla uprawnionych członków rodziny wnioski składa w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim, ul. Plac Wolności 1, wniosek stanowiący załącznik do Programu.

Druki wniosku dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim oraz na stronach internetowych: www.gops-kazimierzbiskupi.pl www.rodzina.gov.pl

Składając wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy okazać oryginały dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1.dowód osobisty lub paszport (obojga rodziców)

2.w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3.w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4.w przypadku dziecka w wieku powyżej 18 roku życia - dowód osobisty lub paszport;

5.w przypadku dzieci do 18 roku życia orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6.w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

7.oświadczenie rodzicóże nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci

8. zaświadczenie dziecka powyżej 18 roku życia o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

9. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wykaz partnerów dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny
na stronach internetowych www.mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl.

Wszelkich informacji dotyczących składania wniosków i niezbędnych dokumentów udzieli pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kazimierzu Biskupim przy ul. Bielawy 1A lub pod numerem tel. 607-410-803.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Wniosek

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Załącznik nr 3

5. Załącznik nr 4