Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Brunon
  • kontakt
  • Home

AKTUALNOŚCI

Informacja Banku Żywności

infog 22

Informacja

W dniu 31 maja 2024 roku (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim będzie nieczynny. 

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

                                                                                                                                                                                                          Kazimierz Biskupi, dn. 12.05.2023 r.
          OGŁOSZENIE
GMINA KAZIMIERZ BISKUPI OGŁASZA SPRZEDAŻ KOŃCOWĄ PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W TERMINIE OD DNIA 12 MAJA 2023 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU W CENIE 1650,00 ZŁ BRUTTO ZA TONĘ

 

Wnioski należy składać od dnia 12 maja 2023 roku do dnia 7 czerwca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim.
Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 ze zm.) w związku z zakończeniem dnia 30 kwietnia 2023 r. sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego na terenie gminy Kazimierz Biskupi, Wójt Gminy informuje, że od dnia 12 maja 2023 r. Gmina Kazimierz Biskupi rozpoczyna sprzedaż końcową węgla, która prowadzona będzie do dnia 30 czerwca 2023 r. zarówno dla mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi, jak i osób spoza gminy.

Przeznaczona do sprzedaży końcowej szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi – 61,5 ton, w tym:
• orzech – 61,5 ton
Do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967) w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu.
Osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, mogą złożyć wniosek o zakup albo wniosek o wydanie zaświadczenia, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym.
Cena proponowanego do sprzedaży węgla wynosi 1650,00 zł za tonę.

Zgodnie z art. 14a, ust. 9 ww. ustawy do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2.
Osoby zainteresowane zakupem paliwa stałego mogą składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim, ul. Bielawy 1a, 62-530 Kazimierz Biskupi do dnia 7 czerwca 2023 r.
Znosi się limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe
                                                                                                     Wójt Gminy Kazimierz Biskupi
                                                                                                          /-/Grzegorz MaciejewskiINFORMACJA W SPRAWIE DODATKU WĘGLOWEGO

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim zawiadamia, że z uwagi na trwający proces legislacyjny, tj. wprowadzenie poprawek do ustawy o dodatku węglowym, wnioski nie zostaną zakończone w przewidzianym ustawowo terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Niezałatwienie sprawy w terminie wynika z konieczności realizacji dla potrzeb prowadzonego postępowania stosownych czynności procesowych, mających na celu wszechstronne rozpoznanie okoliczności sprawy.

Gmina nie otrzymała dotychczas żadnych środków na wypłatę dodatku węglowego.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi po wejściu w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, a świadczenia zostaną wypłacone po uprzednim weryfikacji wniosku oraz po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa na ten cel.

 

                                                                                         Dyrektor GOPS w Kazimierzu Biskupim

                                                                                                                        /-/

                                                                                                           Lidia Krzymińska

Program "Rodzina 500+" i "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy" - informacja z ZUS

500 plus_plakat_info_2022_2