Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Brunon
 • kontakt
 • Home

AKTUALNOŚCI

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI 2023

UWAGA

W dniach 27-06-2023, 28-06-2023 oraz 29-06-2023 w godzinach 9.00-12.00 będzie wydawana żywność w ramach programu POPŻ Podprogram 2021 Plus.

Proszę o zgłaszanie się po osobisty odbiór żywności osoby, które wypełniały oświadczenia i zostały zakwalifikowane do Programu POPŻ.

W dniu 27.06.2023 r. -Kazimierz Biskupi.

W dniu 28.06.2023 r.- Anielewo, Bochlewo, Cząstków, Daninów, Dębówka, Dobrosołowo, Komorowo, Kozarzewek, Kozarzew, Radwaniec, Tokarki.

W dniu 29.06.2023 r. - Biurowiec, Jóźwin, Kamienica, Ludwików, Nieświastów, Olesin, Władzimirów, Wieruszew, Bielawy, Posada, Sokółki, Wola Łaszczowa.

Informujemy, że ze względów organizacyjnych żywność będzie wydawana wyłącznie w ww. terminach. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru żywności prosimy o pisemne upoważnienie osoby odbierającej żywność. Wzór w załączeniu.

Uwaga: Wydawanie żywności odbędzie się w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim.


Upoważnienie Bank Żywności


Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim informuje, iż została uruchomiona infolinia dla seniorów. Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia (w szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia), mieszkających samotnie, pozbawionych wsparcia rodziny, sąsiadów lub innych osób, które ze względu na stan zdrowia i zagrożenie epidemiologiczne nie mogą opuszczać domu.

Dedykowana infolinia dla seniorów: 22 505 11 11

Dzwoniąc na infolinię osoby starsze mogą poprosić o zrobienie i dostarczenie zakupów w zakresie niezbędnych artykułów spożywczych, higienicznych oraz lekarstw. Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

Osoba przyjmująca na infolinii zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim skontaktuje się telefonicznie z seniorem, podając datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, zweryfikuje to zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Poda także imię i nazwisko pracownika, który zgłosi się z pomocą do Seniora.

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów będą mogły zgłosić się przez Internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy.

KOMUNIKAT dla Klientów

 

 

 Szanowni Państwo,

W związku z pandemią koronawirusa i znaczącym wzrostem liczby zachorowań na COVID-19, dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim od dnia 13 października 2020 roku do odwołania będzie zamknięty dla Interesantów.

Informuję, że:

 1. Wejście do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest dostępne dla Klientów wyłącznie od ul. Bielawy.
 2. Sprawy będą załatwiane w formie telefonicznej, korespondencyjnej – pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Pisma, podania i wnioski można wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się w korytarzu przy wejściu do budynku GOPS.
 3. Wizyty w siedzibie GOPS w celu osobistego kontaktu z pracownikiem prowadzącym sprawę winny być składane po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty. W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki należy użyć dzwonka umieszczonego na stoliku obok Punktu Obsługi Interesantów (znajdującego się w korytarzu za wejściem do budynku GOPS) i oczekiwać na przyjście pracownika.
 4. Obsługa Klientów GOPS w Punkcie Obsługi Interesantów odbywać się będzie w godzinach:

Poniedziałki : 08:00 – 17:00
Wtorki – czwartki : 08:00 – 15:30
Piątki : 08:00 – 14:00

 1. W korytarzu budynku GOPS mogą jednocześnie przebywać 2 osoby, tj. jedna osoba przy Punkcie Obsługi Klienta, a druga – oczekująca np. na wydanie dokumentu (zaświadczenia, decyzji, sprawdzenie danych w systemie, itp.). Pozostali Klienci proszeni są o oczekiwanie na przyjęcie na zewnątrz budynku. Wszystkich obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 – 2 metrów dystansu.
 2. Każda osoba winna przestrzegać wymogi w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 i w tym celu zakrywać usta i nos przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, kasku ochronnego, odzieży lub jej części (z wyjątkiem osób przewidzianych przepisami prawa) oraz zdezynfekowaniu rąk za pomocą środka znajdującego się na stoliku przy Punkcie Obsługi Interesanta.

Poniżej przypominam dane teleadresowe :

Adres do korespondencji tradycyjnej : ul. Bielawy 1A, 62-530 Kazimierz Biskupi

Platforma ePUAP : GOPSKazimierzBiskupi

Kontakt telefoniczny:

Dyrektor- 607-540-809

Sprawy z zakresu pomocy społecznej- 607-290-602, 607-410-701

Sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, stypendia szkolne - 603-260-903

Sprawy z zakresu dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, karty dużej rodziny- 607-410-803

Asystent rodziny- 607-410-803

Dzienny Dom Senior+ - 609-910-602

Ponadto nadal pełniony jest dyżur telefoniczny każdego dnia od godziny 7:00-19:00
pod numerem telefonu 511101222.

                                                                                                      Dyrektor

                                                                                     /-/ Lidia Krzymińska

 

 

Informacja dla osób z kontaktu z przypadkiem potwierdzonym przebywających w kwarantannie

Co to oznacza?

     Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś.

 

 Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj s do poniższych zaleceń.

                     

     Nie opuszczaj domu.

 

     Nie wychodź do sklepu.

 

     Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.

 

     Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.

 

     Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odsp wynoszący minimum 2 metry.

 

     Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.

 

     Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj dostępnym środkiem czystości.

 

     Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
•      Zachowaj zasady higieny.

 

     Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.

 

     Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.

 

     W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj

 

s telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.

 

     Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

     W czasie trwania kwarantanny (powyżej 5 dnia jej trwania) zostanie pobrany wymaz do badania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. W tej sprawie zgłosi się do Ciebie sanitariusz. O wynikach tego badania zostaniesz poinformowany.

 

     Do weryfikowania przestrzegania kwarantanny wyznaczeni zostali funkcjonariusze policji - odwiedzą Cię oni w czasie trwania kwarantanny.

 

     W razie jakichkolwiek pytań, pomoc uzyskasz dzwoniąc na numer telefonu
61 85 44 800 i wybierając nr odpowiedni dla kwarantanny zgodnie z komunikatem głosowym.

 

     W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może wystawić e-recep i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dospna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista Więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl

 

Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590

Za nieprzestrzeganie kwarantanny  grozi mandat karny w wysokości 5000 zł                                               


 

NABÓR DO DZIENNEGO DOMU SENIOR+

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW
DO DZIENNEGO DOMU SENIOR + W KAZIMIERZU BISKUPIM
PRZY UL. WĘGLEWSKIEJ 12


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim i
nformuje, iż od 01.01.2020 r. rozpocznie działalność Dzienny Dom Senior+ w Kazimierzu Biskupim przy ul. Węglewskiej 12 utworzony w ramach wieloletniego programu „SENIOR+” na lata 2015 – 2020.

Dom będzie posiadać 20 miejsc.

Oferta zajęć

Placówka będzie będzie funkcjonować przez cały rok kalendarzowy zapewniając 8-godzinną ofertę usług przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7:30 do 15:30.

W ramach działalności realizowany będzie wszechstronny zakres usług, dostosowany do potrzeb
i możliwości seniorów, w tym:

 • socjalne, m.in. zapewnienie gorącego posiłku,
 • edukacyjne,
 • kulturalno-oświatowe,
 • aktywności ruchowej, kinezyterapii,
 • sportowo-rekreacyjne,
 • terapii zajęciowej.
 • aktywizacji i integracji społecznej, w tym wolontariat międzypokoleniowy,
 • poradnictwa.

Koszty pobytu

Pobyt i uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu Senior+ będą odpłatne.

Odpłatność będzie naliczana indywidualnie dla każdego uczestnika w zależnosci od dochodu na osobę samotnie gospodarujacą lub osobę w rodzinie.

Nie będą ponosić odpłatności:

- osoby gospodaruące samotnie, których miesięczny dochód wynosi do 1051,50 zł netto,

- osoby gospodaruące w rodzinie, których miesięczny dochód na osobę wynosi do 792,00 zł netto.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Kazimierzu Biskupim zawiera uchwała nr XVI/157/2019 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Kazimierzu Biskupim.

 Kto może zostać uczestnikiem zajęć ?

 Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu Senior+ w Kazimierzu Biskupim mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:

- są mieszkańcami Gminy Kazimierz Biskupim,
- ukończyły 60 rok życia,
- są osobami nieaktywnymi zawodowo,
- są samodzielne bądź wymagają niewielkiej pomocy w czynnościach dnia codziennego.

Zasady rekrutacji

Dokumenty niezbędne do wnioskowania o uczestnictwo w zajęciach Dziennego Domu Senior+ dostępne są do pobrania poniżej

Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Zaświadczenie lekarskie


lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim przy ul. Bielawy 1A w Kazimierzu Biskupim (pokój pracowników socjalnych, pokój kierownika) w godzinach pracy Ośrodka, tj.:

poniedziałek – 7:30 - 17:00,

wtorek – czwartek – 7:30 - 15:30,

piątek – 7:30 - 14:00.

Wnioski o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+ można składać od 29.11.2019 r.

Osoby zakwalifikowane do pobytu w Dziennym Domu Senior+ zostaną poinformowane o powyższym do dnia 20 grudnia 2019 r.

W oparciu o informacje zawarte we wnioskach pracownicy socjalni dokonają wstępnej kwalifikacji uczestników. O wyborze uczestników decydować będzie sytuacja:

1.rodzinna (pierwszeństwo dla osób zamieszkujących samotnie, pozbawionych pomocy ze strony osób trzecich i niewielkich trudnosci w samodzienym prowadzeniu gospodarstwa domowego),

2.mieszkaniowa (pierwszeństwo dla osób mieszkających w trudnych warunkach lokalowych m.in. brak możliwości sporządzania samodzielnie ciepłego posiłku),

3.materialna (pierwszeństwo dla osób o dochodzie do 150 % kryterium dochodowego).

Na tej podstawie sporządzona zostanie lista.

Następnie zostanie przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osób zainteresowanych w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

Na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego zostaną wydane decyzje o skierowaniu do Domu oraz decyzje ustalające odpłatność za usługi świadczone w Domu.

Po zakończeniu pierwszej rekrutacji zostaną sporządzone: lista podstawowa uczestników oraz lista rezerwowa. Lista rezerwowa uczestników będzie weryfikowana i uzupełniana przez cały rok o kolejne zgłoszenia.


Informacje i kontakt:

Bliższe informacje na temat Dziennego Domu Senior+ w Kazimierzu Biskupim i rozpoczętej rekrutacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim przy ul. Bielawy 1A w Kazimierzu Biskupim (pokój pracowników socjalnych, pokój kierownika) i pod numerami telefonów 607410701 i 607290602 w godzinach pracy Ośrodka.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!!

                                                                 Kierownik GOPS w Kazimierzu Biskupim

                                                                              /-/Lidia Krzymińska


Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, edycja 2019