Dzisiaj jest: 11 Maj 2021    |    Imieniny obchodzą: Mira, Franciszek, Ignacy
 • kontakt
 • Home

Dodatki mieszkaniowe


Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna osobiście złożyć wniosek w tej sprawie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim wraz
z następującymi dokumentami:

 1. tytuł prawny do zajmowanego lokalu, tj. umowę najmu, akt notarialny,
 2. wyliczenie czynszu obowiązującego w miesiącu składania wniosku - wystawione przez zarządcę lub właściciela budynku,
 3. rachunki stwierdzające poniesione opłaty (dot. miesiąca, w którym składany jest wniosek) z tytułu zimnej wody, nieczystości stałych - w przypadku jeżeli wnioskodawca sam ponosi te koszty, rachunek za energię elektryczną oraz wodę
 4. zaświadczenie o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny osiągniętych
   w trzech pełnych miesiącach poprzedzających datę złożenia wniosku wyliczonych
  w następujących sposób:
  a) osoby zatrudnione na umowę: o pracę, zlecenie, o dzieło tj.  przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe
   i chorobowe, (chyba że zostały one już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu)
  b) emeryci lub renciści oraz osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych - odcinki ZUS lub decyzje, lub potwierdzenie wysokości otrzymywanego świadczenia na wniosku świadczenia na wniosku
  c) osoby bezrobotne - potwierdzenie na wniosku lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy stwierdzające wysokość otrzymywanego świadczenia oraz odprowadzanej  składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  d) osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - potwierdzenie na wniosku lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy stwierdzające wysokość składki zdrowotnej
  e) osoby pobierające świadczenia z GOPS dokonują potwierdzenia na wniosku wysokości otrzymywanych świadczeń
  f) w sytuacji posiadania nieudokumentowanych dochodów lub braku dochodów - oświadczenie złożone w obecności pracownika
  g) osoby prowadzące gospodarstwo rolne - decyzję o podatku rolnym dokumentującą powierzchnię gruntów w hektarach przeliczeniowych
  h) młodzież ucząca się - zaświadczenie o wynagrodzeniu uczniowskim (praktyki), stypendia

DOKUMENTY DO POBRANIA: