Dzisiaj jest: 7 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodzą: Dorota, Konrad, Kajetan
  • kontakt
  • Home

AKTUALNOŚCI

Informacja dla osób z kontaktu z przypadkiem potwierdzonym przebywających w kwarantannie

Co to oznacza?

     Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś.

 

 Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj s do poniższych zaleceń.

                     

     Nie opuszczaj domu.

 

     Nie wychodź do sklepu.

 

     Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.

 

     Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.

 

     Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odsp wynoszący minimum 2 metry.

 

     Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.

 

     Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj dostępnym środkiem czystości.

 

     Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
•      Zachowaj zasady higieny.

 

     Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.

 

     Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.

 

     W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj

 

s telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.

 

     Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

     W czasie trwania kwarantanny (powyżej 5 dnia jej trwania) zostanie pobrany wymaz do badania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. W tej sprawie zgłosi się do Ciebie sanitariusz. O wynikach tego badania zostaniesz poinformowany.

 

     Do weryfikowania przestrzegania kwarantanny wyznaczeni zostali funkcjonariusze policji - odwiedzą Cię oni w czasie trwania kwarantanny.

 

     W razie jakichkolwiek pytań, pomoc uzyskasz dzwoniąc na numer telefonu
61 85 44 800 i wybierając nr odpowiedni dla kwarantanny zgodnie z komunikatem głosowym.

 

     W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może wystawić e-recep i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dospna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista Więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl

 

Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590

Za nieprzestrzeganie kwarantanny  grozi mandat karny w wysokości 5000 zł                                               


 

W A Ż N Y K O M U N I KAT !!!!!!

Szanowni Państwo,

W związku z pandemią koronawirusa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kazimierzu Biskupim od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania wstrzymuje bezpośrednią formę obsługi Klientów.

Obsługa Klientów będzie odbywać się drogą telefoniczną w godzinach pracy Ośrodka bądź korespondencyjnie – pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP:

1. Kontakt telefoniczny:

- 607-540-809 – Dyrektor

- 607-290-602, 607-410-701- pracownicy socjalni

- 603-260-903 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

- 607-410-803 – dodatki mieszkaniowe , karta dużej rodziny

2. Adres do korespondencji tradycyjnej : ul. Bielawy 1A, 62-530 Kazimierz Biskupi

3. Platforma ePUAP : GOPSKazimierzBiskupi

W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikiem proszę o umawianie terminu wizyty po uprzednim kontakcie telefonicznym pod wymienione powyżej numery telefonów.

Ponadto uruchomiony został dyżur telefoniczny każdego dnia od godziny 7:00-19:00
pod numerem telefonu 511101222.

            Jednocześnie informuję, że powyższe ograniczenia podjęto w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy.


                                                                                                              Dyrektor

                                                                                          /-/ Lidia Krzymińska

Komunikat dla Klientów

Ogranicz wizyty w urzędzie - zadbaj o bezpieczeństwo swoje
i innych !

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się na terytorium RP koronawirusa zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie urzędu i skorzystanie z możliwości załatwienia spraw za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie.

Adresy e-mail oraz telefony bezpośrednio do poszczególnych pracowników znajdują się na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim oraz na stronie internetowej pod adresem: http://gops-kazimierzbiskupi.pl/

Do dyspozycji w godzinach pracy urzędu pozostają numery telefonów
607-290-602, 607-410-701- pracownicy socjalni

603-260-903 – świadczenia rodzinne

607-410-803 – dodatki mieszkaniowe , karta dużej rodziny

Pytania i wnioski można zgłaszać drogą mailową na adres GOPS Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub na skrzynkę ePUAP: GOPSKazimierzBiskupi

 

                                         Dyrektor GOPS

                                         /-/ Lidia Krzymińska

NABÓR DO DZIENNEGO DOMU SENIOR+

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW
DO DZIENNEGO DOMU SENIOR + W KAZIMIERZU BISKUPIM
PRZY UL. WĘGLEWSKIEJ 12


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim i
nformuje, iż od 01.01.2020 r. rozpocznie działalność Dzienny Dom Senior+ w Kazimierzu Biskupim przy ul. Węglewskiej 12 utworzony w ramach wieloletniego programu „SENIOR+” na lata 2015 – 2020.

Dom będzie posiadać 20 miejsc.

Oferta zajęć

Placówka będzie będzie funkcjonować przez cały rok kalendarzowy zapewniając 8-godzinną ofertę usług przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7:30 do 15:30.

W ramach działalności realizowany będzie wszechstronny zakres usług, dostosowany do potrzeb
i możliwości seniorów, w tym:

  • socjalne, m.in. zapewnienie gorącego posiłku,
  • edukacyjne,
  • kulturalno-oświatowe,
  • aktywności ruchowej, kinezyterapii,
  • sportowo-rekreacyjne,
  • terapii zajęciowej.
  • aktywizacji i integracji społecznej, w tym wolontariat międzypokoleniowy,
  • poradnictwa.

Koszty pobytu

Pobyt i uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu Senior+ będą odpłatne.

Odpłatność będzie naliczana indywidualnie dla każdego uczestnika w zależnosci od dochodu na osobę samotnie gospodarujacą lub osobę w rodzinie.

Nie będą ponosić odpłatności:

- osoby gospodaruące samotnie, których miesięczny dochód wynosi do 1051,50 zł netto,

- osoby gospodaruące w rodzinie, których miesięczny dochód na osobę wynosi do 792,00 zł netto.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Kazimierzu Biskupim zawiera uchwała nr XVI/157/2019 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Kazimierzu Biskupim.

 Kto może zostać uczestnikiem zajęć ?

 Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu Senior+ w Kazimierzu Biskupim mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:

- są mieszkańcami Gminy Kazimierz Biskupim,
- ukończyły 60 rok życia,
- są osobami nieaktywnymi zawodowo,
- są samodzielne bądź wymagają niewielkiej pomocy w czynnościach dnia codziennego.

Zasady rekrutacji

Dokumenty niezbędne do wnioskowania o uczestnictwo w zajęciach Dziennego Domu Senior+ dostępne są do pobrania poniżej

Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Zaświadczenie lekarskie


lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim przy ul. Bielawy 1A w Kazimierzu Biskupim (pokój pracowników socjalnych, pokój kierownika) w godzinach pracy Ośrodka, tj.:

poniedziałek – 7:30 - 17:00,

wtorek – czwartek – 7:30 - 15:30,

piątek – 7:30 - 14:00.

Wnioski o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+ można składać od 29.11.2019 r.

Osoby zakwalifikowane do pobytu w Dziennym Domu Senior+ zostaną poinformowane o powyższym do dnia 20 grudnia 2019 r.

W oparciu o informacje zawarte we wnioskach pracownicy socjalni dokonają wstępnej kwalifikacji uczestników. O wyborze uczestników decydować będzie sytuacja:

1.rodzinna (pierwszeństwo dla osób zamieszkujących samotnie, pozbawionych pomocy ze strony osób trzecich i niewielkich trudnosci w samodzienym prowadzeniu gospodarstwa domowego),

2.mieszkaniowa (pierwszeństwo dla osób mieszkających w trudnych warunkach lokalowych m.in. brak możliwości sporządzania samodzielnie ciepłego posiłku),

3.materialna (pierwszeństwo dla osób o dochodzie do 150 % kryterium dochodowego).

Na tej podstawie sporządzona zostanie lista.

Następnie zostanie przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osób zainteresowanych w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

Na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego zostaną wydane decyzje o skierowaniu do Domu oraz decyzje ustalające odpłatność za usługi świadczone w Domu.

Po zakończeniu pierwszej rekrutacji zostaną sporządzone: lista podstawowa uczestników oraz lista rezerwowa. Lista rezerwowa uczestników będzie weryfikowana i uzupełniana przez cały rok o kolejne zgłoszenia.


Informacje i kontakt:

Bliższe informacje na temat Dziennego Domu Senior+ w Kazimierzu Biskupim i rozpoczętej rekrutacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim przy ul. Bielawy 1A w Kazimierzu Biskupim (pokój pracowników socjalnych, pokój kierownika) i pod numerami telefonów 607410701 i 607290602 w godzinach pracy Ośrodka.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!!

                                                                 Kierownik GOPS w Kazimierzu Biskupim

                                                                              /-/Lidia Krzymińska


Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, edycja 2019
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest we wtorki i w środy w godzinach 10:00-14:00 w siedzibie byłego gimnazjum w Kazimierzu Biskupim (ul. Bielawy 1A).